Vykonávané činnosti

 • Kontrola technického stavu podvozku vozidla + návesu
 • Kontrola technického stavu nadstavieb na vozidlách
 • Diagnostika ťahačov a návesov
 • Vykonávanie predpísaných servisných prehliadok na vozidlách a nadstavbách
 • Premazanie podvozkov a nadstavieb
 • Kontrola stavu chladiacej kvapaliny vrátane možnosti doplnenia
 • Kontrola stavu klimatizácie, naplnenie a čistenie
 • Manažment pneumatík
 • Evidencia podľa výr. čísla
 • Klampiarske práce
 • Evidencia prebehnutých kilometrov
 • Kontrola tlaku v pneumatikách
 • Meranie a evidencia hrúbky dezénu
 • Skladovanie pneumatík
 • Predaj pneuma tík
 • Prezúvanie pneumatík
 • Plnenie pneumatík dusíkom
 • Manažment štartovacích batérií
 • Kontrola technického stavu štartovacích batérií,
 • Kontrola nabitia
 • Údržba batérií
 • Nabíjanie batérií
 • Predaj nových batérií ( vrátane vybavovania a reklamácií)
 • Oprava - lepenie poškodeného čelného skla
 • Oprava poškodených plachiet
 • Lepenie
 • Výmena kompletnej plachty aj s reklamnou potlačou
 • Opravy všetkých typov podvozkov a nadstavieb
 • Pieskovanie podvozkov a následné lakovanie
 • Zváranie hliníkom, CO2, elektródou, autogénom vrátane plazmy na výrezy špeciálnych otvorov
 • Doplnenie ADblue ( močoviny)
 • Ručné umývanie súprav a tepovanie
 • Vykonávanie servisných zásahov na vozidle na ceste – pomocou servisného vozidla
 • viac/menej

Doprava

Špedícia

Zmluvné servisné služby pre Allianz

 • Kontrola a doplnenie povinnej výbavy vozidla pri poškodení, strate
 • Kontrola inej výbavy a platnosti dokumentov vo vozidle :
 • platnosti technickej, emisnej kontroly + možnosť ich vykonania
 • platnosti tachografu a L Certifikátu + možnosť ich vykonania
 • platnosti hasiacich prístrojov + vykonanie revízie a tlakových skúšok hasiacich prístrojov
 • platnosti dokumentov vodiča
 • platnosti a kompletnosti ADR výbavy + možnosť doplnenia/výmeny
 • Sťahovanie údajov z kariet vodičov a ich elektronické zasielanie
 • Parkovanie súprav
 • Manažment poistných udalostí
 • Nahlasovanie na poisťovňu
 • Zabezpečenie obhliadky
 • Kompletné zabezpečenie opravy vozidla
 • doplnenie dovybavenia vodiča : cmriek / stasiek, žiaroviek, rukavíc, mazacích a čistiacich prípravkov pre vodičov
 • Vytváranie dovolenkových listov ,ak je potrebné
 • Odvoz šoférov k spojom-vlaky a autobusy
 • Sledovanie spotrieb jednotlivých vodičov resp. vozidiel
 • Zabezpečujeme školenia ekonomickej jazdy
 • Evidencia nákladov na vozidlo
 • s možnosťou filtrovanie jednorázových a pravidelne sa opakujúcich nákladov
 • rozdelenie nákladov do rôznych kategórii napr.(údržba, opravy, PHM, mzda, mýto, pneu, ... ) – podľa štruktúry požadodanej klientom
 • evidencia trás vozidla a vodiča
 • štatistické prehľady
 • priemerná cena nákladov na vozidlo na km, v štruktúre požadovanej klientom – na flotilu, jednotlivé vozidlo, vodiča, ..
 • evidencia a upozornenia o blížiacich sa termínoch napr. platnosť TK+EK, L-certifikátov a inej výbavy vozidla a pravidelne sa opakujúcich činnosti(servisne prehliadky)

Kontaktné osoby

Konateľ Peter Polák
E-mail polak@speedyservice.sk
Telefón +421 907 275 264
Servis
E-mail servis@speedyservice.sk
info@speedyservice.sk
Telefón +421 918 774 007
Špedícia
E-mail spedicia@speedyservice.sk
Telefón +421 918 755 373

Mapa

Fakturačné údaje

Názov spoločnosti SPEEDY Service s.r.o
IČO 46504010
DIČ 2023445116
IČ DPH SK2023445116
IBAN SK5109000000005111676276
© Tomáš Laško 2016